Otvoreni prostori

„Erozija” se bavi ozelenjavanjem svih tipova otvorenih zelenih površina. U našu delatnost spadaju kako tipovi gradskog zelenila tako i sve vrste prigardskog i vangradskog zelenila.

Gradsko zelenilo obuhvata veliki broj zelenih površina različitih funkcija, namene, veličine i značaja pa se tu ubrajaju:

 • Parkovi
 • Skverovi
 • Zelene površine ispred javnih zgrada
 • Zelene površine oko tržnih centara, ugostiteljskih objekata i hotela
 • Drvoredi
 • Zelenilo unutar stambenih blokova
 • Zelene površine duž obala reka
 • Zelene površine oko industrijskih objekata
 • Zelene površine bolnica, banjskih lečilišta, gerantoloških centara
 • Zelene površine škola i vrtića
 • Zelene površine groblja i spomeničkih kompleksa
 • Zelene površine oko verskih objekata
 • Arboretumi i botaničke bašte
 • Zelene površine zooloških vrtova
 • Zelene površine rekreativnih centra i igrališta
 • Zelene površine oko individualnih zgrada i kuća
 • Vertikalno zelenilo
 • Zelene površine zaštitnog karaktera u gradu

Prigradsko zelenilo obuhvata zaštitne i rekreativne zone u okolini grada, odnosno:

 • Park-šume i izletišta
 • Zaštitni pojasevi oko grada

Vangradsko zeleneilo obuhvata:

 • Šuma parkovi
 • Nacionalni parkovi i rezervati
 • Kulturni predeli
 • Zelene površine oko objekata auto – saobraćaja