Ozelenjavanje

„Erozija” nudi kompletnu uslugu projektovanja, izvođenja i održavanja zelenih površina sa bogatom ponudom sadnog materijala iz sopstvene proizvodnje.

Projektovanje zelenih površina obuhvata kompletnu uslugu izrade bioekološke osnove, funkcionalnih šema, idejnih rešenja, i izrada prateće tehničke dokumentacije. Pored toga, izrađujemo idejna rešenja za sve tipove pejzažnoarhitektonskih elemenata, u šta spadaju: česme i fontane, klupe, stolovi paviljoni, detalji popločavanja itd. Takođe izrađujemo projekte za ozelenjavanje sa specijalnom namenom: rekultivacije površinskih kopova, otkrivki, kamenoloma i pepelišta kao i hidro-energetskih objekata.

Za potrebe izvođenja posedujemo sopstvenu mehanizaciju i ponudu sadnog materijala.

Nega i održavanja zelenih površina podrazumeva skup sledećih mera koje uspešno primenjujemo:

Opšte: košenje, đubrenje zalivanje, borba protiv korova

Posebne: revitalizacija i podsejavanje travnjaka, revitalizacija živih ograda, orezivanje živih ograda, zaštita stabala od mehaničkih povreda, zimska i letnja zaštita stabala, sanitarno orezivanje krošnje.

Specijalne: dendrohirurgija, podupiranje starih stabala i teških grana, profilaksa i terapija drvenastih vrsta, orezivanje topijarnih formi.

Pored zelenih površina na otvorenom bavimo se i ozelenjavanjem zatvorenih prostora: poslovnih objekata, restorana, domova zdravlja, holova, atrijuma, terasa itd.

Pod pojmom ozelenjavanje obuhvaćeni su svi poslovi vezani za podizanje funkcionalne, svrsishodne i kvalitetne zelene površine. Pored navedenih poslova izrade svih vrsta šema, idejnih rešenja i tehničke dokumentacije, tu su još i istraživanja uslova sredine, kulturno-socijalnih prilika, i praćenje novih ekoloških i dizajnerskih trendova. Ovi poslovi su sastavni deo izrade zelenih površina visoke vrednosti i po visokim standardima. „Erozija” nudi ovu uslugu kako za ozelenjevanje otvorenih tako i za ozelenjavanje zatvorenih prostora, odnosno enterijara.