Proizvodnja betona

U fabrici betona u Kolubarskoj ulici bb, koja postoji od 1977. godine, proizvodimo sve vrste marki betona (MB) 15, 20, 25, 30, 35 po standardnim recepturama, kao i betonske kace, prstenove, ploče za regulaciju sa falcom, anker ploče za betonske stubove, itd. Fabriku betona najbolje preporučuje kvalitet betona za koji koristimo kameni agregat iz  kamenoloma „Podbukovi“. Dnevni kapacitet proizvodnje iznosi 120 m3 betona različitih karakteristika.

Betonska baza i mehanizacija