Kamenolom Podbukovi

Kamenolom Podbukovi

Info telefon: +381 14 3555 181
Upravnik: Mladen Nešković
Mobilni telefon: +381 64 646 96 34
E-mail: mladen.neskovic@erozija.rs

PD Erozija a.d. Valjevo

Adresa: Pop Lukina br.8
14000 Valjevo

Telefon: +381 14 227 311

Faks: +381 14 227 330