Rasadnik Jovanja

Rasadnik Jovanja
Info telefon: +381 14 253 202
Upravnik: Aleksandar Stojaković
Mobilni telefon: +381 64 646 96 49
E-mail: aleksandar.stojakovic@erozija.rs

Internet prezentacija: rasadnik.erozija.rs

PD Erozija a.d. Valjevo

Adresa: Pop Lukina br.8
14000 Valjevo

Telefon: +381 14 227 311

Faks: +381 14 227 330