Aktuelno

Zapisnik sa 14 redovne sednice Skupštine akcionara

Izvestaj sa redovne sednice Skupštine društava dana 22.06.2017

Skupština 22.06.2017

Godišnji izveštaj za 2016 godinu Erozija ad Valjevo

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija 30.11.2016

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija 15.09.2016

O-ZU – Erozija

Obaveštenje o završenom postupku smanjenja i povećanja kapitala

Obaveštenje u promeni broja i vrednosti akcija i vrednosti kapitala

Zapisnik sa 13 redovne sednice Skupštine akcionara

Skupštinske odluke 28.06.2016

1.Odluka o usvajanju zapisnika
2.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015.g
3.Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2016.g
4.Odluka o izboru revizora za 2016.g
5. Odluka o raspodeli dobiti.
6.Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora.
7.Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o  sticanju sopstvenih akcija.
8.Odluka o stavljanju van snage skupštinske odluke.
9.Odluka o smanjenju akcionarskog  kapitala  poništenjem stečlenih sopstvenih akcija uz povećanje.
10.Odluka o izdavanju akcija bez javne ponude.
11.Odluka o sticanju sopstvenih akcija.
12.Poslovnik o radu Skupštine.
13.Odluka o izmenama Statuta.
Izveštaj sa skupštine.

 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2015.

 

Dodatne tačke za Skupštinu 28.06.2016

Formular za glasanje u odsustvu fizičkog lica.
Obaveštenje.
Punomoćje.
Odluke i materijal za skupštinu 28.06.2016.
Godišnji izveštaj 2015.
Odluka  o sticanju sopstvenih akcija-11.01.2016.
Povremena informacija-Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija-11.01.2016.
Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija-25.09.2015.
Zapisnik sa Skupštine akcionara-29.06.2015.

Izveštaj sa održane 12. redovne sednice skupštine akcionara 29.06.2015. godine!

Izveštaj sa održane Skupštine

1.Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne skupštine

2. Odluka o usvajanju Fin.izveštaja za 2014.g

3. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2014.g

4. Odluka o usvajanju izveštaja nez.revizora za 2014.g

5. Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2015.

6. Odluka o izboru revizora za 2015.

7. Odluka o raspodeli dobiti

8. Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2015 godinu!

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2015

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara 29.06.2015. godine!

Poziv za redovnu sednicu skupštine akcionara
Materijal za redovnu skupštinu

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2014 GODINU!

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2014 GODINU

NAPOMENE FI-2014

Poziv za ponovljenu skupštinu akcionara 29.10.2014!

Poziv za ponovljenu skupštinu akcionara
Materijal za ponovljenu skupštinu akcionara

PD Erozija a.d. Valjevo

Adresa: Pop Lukina br.8
14000 Valjevo

Telefon: +381 14 227 311

Faks: +381 14 227 330