Kamenolom

Kamenolom „Podbukovi” zauzima površinu od 15 ha. Nalazi se na oko 20 km od Valjeva na magistralnom putu M-21. Kamenolom proizvodi veliki broj različitih agregata a zahvaljujući svojim tehničkim svojstvima (pritisak na čvrstoću, upijanje vode, otpornosti na habanje, zapreminske mase sa i bez pora, poroznosti i postojanosti na mraz) kamen iz kamenoloma „Podbukovi” zadovoljava sve uslove kvaliteta i kao takav može se koristiti kao lomljeni kamen za izradu obaloutvrda, vodotokova i drugih vrsta hidrotehničkih objekata.
Kapacitet drobiličnog postrojenja je 150 t/h frakcija. Kamenolom se nalazi u neposrednoj blizini železničke stanice „Lastra” tako da postoji mogućnost za transport kamena železnicom.

Kamenolom - obrada
Kamenolom - kop