Objekti

„Erozija” raspolaže sa više objekata koji se u zavisnosti od namene nalaze na više lokacija.
Upravna zgrada nalazi se u centru Valjeva dok se objekti proizvodnih jedinica, rasadnika  i betonske baze, nalaze u bližoj ili daljoj okolini grada.

Erozija - upravna zgrada
Rasadnik spolja

betonska-baza