Upravna zgrada

Upravna zgrada nalazi se u centru Valjeva u Pop Lukinoj ulici broj 8.
U okviru upravne zgrade nalazi se više službi:

  • Menadžment
  • Građevinska grupa
  • Stručni tim za ozelenjavanje i pejzažni dizajn
  • Ogranak uprave rasadnika
  • Računovodstvo
  • Opšta služba

Upravna zgrada - Erozija a.d. Valjevo

PD Erozija a.d. Valjevo

Adresa: Pop Lukina br.8
14000 Valjevo

Telefon: +381 14 227 311

Faks: +381 14 227 330