Paulownia

DRVO BUDUĆNOSTI

Paulownia elongate – princezino drvo

Drvo Paulovnija (lat. Paulownia elongata) vodi poreklo iz jugoistočne Kine. Istorijski, originalni naziv roda je Pavlovnia, ali je tokom godina izmenjeno u Paulownia. Ime je dobila po Ani Pavlovnoj (1795-1865), kćeri ruskog cara Pavla I Petroviča Romanova. Samim tim je ovo drvo poznato i kao ‘princess tree’, u Kini je zovu ‘Zmajevo drvo’, a u Japanu ‘kiri’.

Vrlo dekorativno i egzotično ukrasno drvo, neki ga nazivaju ‘najbrže rastućim na svetu’, spremno je za seču već nakon 10 godina od sadnje.Najviše joj odgovara peskovita ilovača,mada ne bira zemljište.Optimalna pH je 6,5.Ne podnosi plavljenje,nivo podzemne vode je na 1,50 m.Podnosi temperature od -25 do 40°C.

Za 2-3 godine dostiže visinu od 10-12m. Za 6 godina dostigne debljinu prečnika 30cm, a po jednoj biljci dostiže 1m³ drveta.

Vitalne sadnice paulovnije
Paulownia elongata u rasadniku “Jovanja” Balinović, Foto: S.Delić

Drvo živi dugo od 70 do 100 godina. Karakteristike samog stabla i drveta koje se iz njega dobija su da je tvrdo, veoma lagano, svelte boje, ne savija se i ne lomi, veoma se brzo suši na spoljnoj temperature i dobro se boji. Koristi se u avio-industriji, brodogradnji, za izradu muzičkih instrumenata, proizvodnju furnira,nameštaja,lamperije i dečijih igračaka.Drvo paulovnije energetski je jednako najboljem uglju, a ne emituje štetne sastojke kod sagorevanja. 1kg suve mase drveta paulovnije daje 4.700 kilo kalorija, dok topole 700, bukve, hrasta i sličnog tvrdog drveta do 2.600 kilo kalorija. Ako se na 1ha posadi 300 stabala ovog čudesnog drveta, za 10 godina se dobije oko 300-500 m3 kvalitetnog drveta. Posebno je aktuelna sposobnost paulovnije da se obnavlja iz panja/”pošumljavanje bez sadnje”/ i to za proizvodnju biomase 5-7 puta,a za proizvodnju drvene građe 3 puta.

Paulovnija je vrsta čija je tačka palenja drveta na + 247 C° i zato je manje ugrožena od drugih lišćarskih vrsta,pa je pogodna za sadnju na ugroženim terenima od požara. Lišće se koristi u farmaceutskoj industriji, dalje za silažu i ishranu stoke, jer ima 15% azota u sebi, dok lucerka ima svega 16%. Dobra je proteinska komponenta za ishranu životinja i veoma dobro služi za obogaćivanje zemljišta azotom u organskoj proizvodnji

Njezin značaj je od izuzetne važnosti za brzo obogaćivanje peskova, siromašnih staništa,jalovišta,rudarskih otkrivki, pepelišta,deponija smeća jer svake godine daje veliku količinu lisne mase koja se brzo pretvara u humus i veoma brzo vezuje terene.

Vitalne sadnice paulovnije
Vitalne sadnice paulovnije, Foto: S.Delić

Paulovnija je remedijalna vrsta jer vrši dekontaminaciju zemljišta /nitrata ,nitrita ,arsena,teških metala,otpadnih voda/.Ona podnosi zaslanjenost zemljišta do 1%.

Cvetovi su ukrasni, dužine i do 6,0cm sa lepim nijansama boja, koriste se u farmaceutskoj industriji, a i pčele ga rado posećuju (medonosna vrsta).Med od paulovnije podseća sa svojim osobinama na med od bagrema. Koren je masivan ali ide u dubinu i do 25m,a pogodan je za sprečavanje erozije tla i odnošenje peska ili zemlje vetrom.Zbog toga je otporna na sušne periode koji se u zadnje vreme često javljaju.

KJOTO program zaštite čovekove okoline svrstava paulovniju na prvo mesto među biljkama, kao rudnik kiseonika i čistač vazduha. Sve šumske biljke u procesu fotosinteze proizvode kiseonik i dobra su zaštita čovekove okoline. Biljka paulovnija, zbog konstitucije i lisne mase vezivanjem 1gr ugljen-dioksida CO₂, oslobađa 0,75gr kiseonika O₂.

Primer: 1 biljka paulovnije čije je stablo staro 4 godine, svakog sata oslobodi 1,7kg kiseonika što je dovoljno za 64 čoveka. Isto to stablo preračunato na 1ha usvaja 4.500kg CO₂ godišnje, a istovremeno oslobodi 3.413kg O₂.Za godinu dana pročisti 6,4 miliona kubnih metara vazduha.

Projekat pošumljavanja Kine ovim čudesnim drvetom, doveo je do povećanja proizvodnje hrane za 30% u ravnicama i zaustavljanja erozije na oko 3 miliona hektara zemlje.

Prema dosadašnjim saznanjima ako se za useve, stablima naprave zakloni od vetra i smanje njegovi udari za 30%, povećava se vlažnost oko 10%. Ako se stabla postave na odgovarajućoj udaljenosti unutar njive sa posejanom pšenicom, prinos se povećava za 7-12%.

Brz rast drveta je isključivo povoljan za dobijanje velikih količina biomase za kratko vreme. Biomasa od paulovnije je odgovarajuća kako za silažu tako i za mnoštvo drugih namena, među kojima i kao sirovina za alternativne obnovljive izvore energije. Jedna od najprespektivnijih aplikacija je bioetanol koji se dobija od celuloze. Neki naučnici ga vide kao gorivo budućnosti jer je lako za proizvodnju i upotrebu bez rizika za okolnu sredinu. Od drveta paulovnije dobijaju se danas aktuelne pelete koje se koriste kao gorivo za kotlove za grejanje stanova ili čitavih zgrada, a isto tako i za industrijske potrebe, s tim što im upotreba stalno raste.Godišnje se dobije 30-40 tona biomase na 1 ha.Nakon što se uporedi cena sa kvalitetom može se slobodno zaključiti da je reč o gotovo idealnom drvetu. Energetika, poljoprivreda, umetnost ili nauka u kojima paulovnija zauzima značajno mesto napravili su od nje ‘Drvo budućnosti’ koja je dobar način da se pravi biznis jer ona stvarno donosi novac.

Osim što je“ Drvo budućnosti“ o čijim kvalitetima otkrivamo sve više iz dana u dan, ona je i„Drvo čuda“ koja u sebi krije prošlost nekoliko kultura.

U okviru proizvodnog programa proizvodnje sadnog materijala rasadnik „Jovanja“ proizvodi sadni materijal PAULOWNIA ELONGATA. Proizvodnja se odvija izsemena/vlastiti izvor semena poznatog porekla/,zelenih i korenovih reznica.

Početak proizvodnje sadnica paulovnije u plasteniku
Početak proizvodnje sadnica paulovnije u plasteniku, Foto: S.Delić

Trenutno u rasadniku „Jovanja“Balinović u proizvodnji je oko hiljadu sadnica paulovnije koje su od sad pa do jeseni spremne za sadnju na plantažama, okućnicama, otkrivkama, pepelištima, deponijama, erozivnim terenima i dr. Sadnice su visine od 15cm – 400 cm, Sadnice paulovnije su zasađene klasično u zemljište i u kontejnere različite zapremine.