Reference

PD „Erozija” a.d. Valjevo poseduje licencu za obavljanje sledećih poslova : sprovođenje odbrane od poplave i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda, održavanje regulacionih i zaštitnih objekata i pratećih uređaja na njima, održavanje melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima, staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema i praćenje stanja vodnih objekata.

Održavanje objekata za odbranu od poplava, ovi poslovi podrazumevaju:

 • redovno održavanje objekata za odbranu od poplava na sektoru S.5 na teritoriji pet opština Kolubarskog regiona ( Valjevo, Ub, Lajkovac, Mionica, Ljig i Koceljeva)
 • radovi na redovnom održavanju hidromelioracionih sistema – kanalske mreže (izmuljivanje kanala, izrada cevastih ili pločastih propusta, krčenje šiblja i biološki radovi na održavanju kanala -seča stabala, košenje)
 • radovi na investicionom održavanju malih brana na sektoru sektoru S.5: brane Kamenica i Petnica
 • izvođenje hitnih sanacionih radova na oštećenjima regulisanih deonica reka Kolubare i Ljig, Ub, Tamnave, Ribnice i Toplice
 • u maju 2014. Godine sprovedena je vanredna odbrana od poplava na celom Kolubarskom regionu

U toku 2013. I 2014.godine u izvođeni su radovi na sanaciji obale reke Gradac, Ljubostinje, Prerajice, Krivošije u Valjevu i održavanje vodotoka II reda na teritoriji grada Valjeva-investitor Direkcija za izgradnju grada Valjeva.

Izvođenje radova na regulaciji bezimenih kanala u sklopu koridora 11- investitor GP „Planum“, Beograd.

U 2011. god. izvedeni su radovi na velikom projektu izgradnje , regulacije reke Bjelice kroz Guču, kao i izgradnja vrećaste brane na pomenutoj reci.

Preduzeće se bavi i izvođenjem antierozionih radova (AE radovi) koji se dele na tehničke i biološke. Tehnički radovi su: izgradnja malih brana do 7 m visine, izgradnja rustikalnih zidića na velikim nagibima za zaustavljanje površinske erozije, izgradnja gabionskih zidova. Biološki radovi se odnose na pošumljavanje, zatravljivanje i izgradnju pletera (brane od pruća).

Izvođenje građevinskih radova na parternom uređenju koje se odnosi na:

 • Izrada trotoara sa behaton i raster pločama
 • Obrada kamena, zidanje zidova i stubova od obrađenog kamena
 • Oblaganje betonskih površina kamenom
 • Postavljanje svih vrsta ivičnjaka
 • Izgradnja drenažnih sistema
 • Proizvodnja trofrakcijskog betona.

Spisak izvedenih objekata u poslednjih pet godina:

Regulacija reke Bjelice u Guči i izgradnja „vrećaste” brane

 1. Parterno uređenje istraživačka stanica Petnica
 2. Regulacija bezimenih kanala na koridoru E 763 Beograd – Južni Jadran
 3. Izrada odvodnih kanala na koridoru E 763 Beograd – Južni Jadran
 4. Sanacija regulisanog korita reke Kolubare kroz Valjevo nakon majskih poplava 2014.god.
 5. Sanacija regulisanog korita reke Ljig kroz Ljig nakon majskih poplava 2014.god.
 6. Sanacija regulisanog korita reke Ub kroz Ub nakon majskih poplava 2014.god.
 7. Sanacija regulisanog korita reke Tamnave kroz Ub nakon majskih poplava 2014.god.

Poslovi na ozlenjavanju u proteklih 5 godina

Od 2009. do 2013. godine:

1. Izvođenje radova na ozelenjavanju površina na delu auto puta E-75, deonica Beograd Novi Sad, lot. 1.1. uključujući i petlje „Centar” i „Zrenjanin”.

2011. godina:

1. Izvođenje radova na ozelenjavanju dvorišta stambeno-poslovnog objekta u PFC 5 u bloku 61 uz Vojvođansku ulicu na Novom Beogradu.

2012. godina:

1. Izvođenje radova na ozelenjavanju u okviru izvođenja dela radova na parternom uređenju prostora u okviru kompleksa zapadno od ulice Dr. Ivana Ribara na Novom Beogradu.
2. Izvođenje radova na ozelenjavanju Glavnog poštanskog centra u Ugrinvačkoj ulici b.b. u Zemunu.
3. Izvođenje radova na zatravljivanju korita reke Tamnave na Ubu.
4. Izrada idejnog rešenja za ozelenjavanje korita reke Ubače na Ubu.
5. Izrada idejnog rešenja za parterno uređenje i ozelenjavanje slobodne površine ispred sportskog centra na Ubu.
6. Izrada glavnog projekta za ozelenjavanje površine oko Internacionalnog umetničkog studija „Radovan Trnavac –Mića” u Subovarskoj ulici b.b., Gradac, Valjevo.
7. Izrada idejnog rešenja i izvođenja radova na ozelenjavanju dvorišta privatne kuće na Paviljonu u Valjevu.

2013. godina:

1. Izvođenje radova na ozelenjavanju Istraživačke stanice Petnica u Valjevu.
2. Idejno rešenje za ozelenjavanje dvorišta Rimokatoličke crkve Sveta Obitelj, ulica Zeke Buljubaše 3, Valjevo.

2014. godina:

1. Ozelenjavanje slobodnih površina ispod mosta na Adi u okviru projekta izgradnje istog. Investitor PORR BAU GMBH
2. Ozelenjavanje glavne ulice i parka u Ljuboviji. Investitor STRABAG SERBIA
3. Ozelenjavanje stambenog objekta u Lazarevcu. Investitior: KOTO d.o.o. Beograd
4. Ozelenjavanje putnog pojasa na autoputu E 763, Beograd – Južni Jadran, deonica Ub – Lajkovac.
5. Izrada idejnog rešenja i izvođenje radova na uređenju školskog dvorišta Srednje medicinske škole u Valjevu.