Javne nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Javne nabavke na koje se zakon ne primenjuje – strana u pripremi…