Pregovarački postupak

Javne nabavke velike vrednosti – pregovarački postupak – strana u pripremi…