Kontakt

Upravna zgrada - Erozija a.d. Valjevo

PD Erozija a.d. Valjevo
Adresa: Pop Lukina broj 8, 14000 Valjevo
Info telefon: +381 14 227 311
Faks: +381 14 227 330
E-mail: erozijava@open.telekom.rs

Matični broj: 07188986
Registarski broj: 6117003186
Šifra delatnosti: 4291
PIB: SR100069302

Brojevi tekućeg računa:
Čačanska banka a.d. Valjevo: 155-14363-86
Banka Intesa: 160-7210-77
AIK Banka: 105-58211-93