Arhiva

IZVEŠTAJI 2011

Objavljeno 30.4.2012

GFI-OBJAVLJIVANJE IZVEŠTAJA ZA TRŽIŠTE KAPITALA 2011
BILANS STANJA 2011
BILANS USPEHA 2011
TOKOVI GOTOVINE 2011
PROMENE NA KAPITALU 2011
NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2011
MIŠLJENJE REVIZIJE EROZIJE A.D. 2011
IZVEŠTAJ REVIZIJE EROZIJE A.D. 31.12.2011
IZVEŠTAJ O POSLOVANJU NA BERZI 2011
GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA 2011
ZAPISNIK I ODLUKE SA SKUPŠTINE 2012
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU 2012

IZVEŠTAJI 2012

Objavljeno 30.4.2013

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2012
ODLUKE SA SEDNICE SKUPŠTINE 24.05.2013
IZVEŠTAJ O SKUPŠTINI 24.05.2013
ZAPISNIK SA SEDNICE SKUPŠTINE 24.05.2013
GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA ZA 2013

Vanredna Sednica 2013

Objavljeno 07.11.2013

Izveštaj o održanoj sednici skupštine 5_nov_2013
Odluka o imenovanju OD
Odluka o izveštaju OD
Odluka o naknadama OD
Odluka o razrešenju OD
Odluka o zapisniku

IZVEŠTAJI 2013

Objavljeno 4.3.2014

1 Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja 2013
2 Bilans stanja 2013
3 Bilans uspeha 2013
4 Izveštaj o tokovima gotovine 2013
5 Izveštaj o promenama na kapitalu 2013
6 Statistički aneks 2013
7 Napomene uz finansijski izveštaj 2013

Vanredna Sednica 2014

Objavljeno 9.4.2014

1 Zapisnik 8-ma sednica Skupštine
2.1 Predlog odluke o usvajanju Fin. izveštaja 2014
2.2 Predlog odluke o fin.izveštaju
3.1 Predlog odluke o usvajanja izveštaja o poslov
3.2 Predlog odluke o izvešt. o posl.
3.3 Izveštaj o poslovanju 2013
4.1 Predlog odluke o usvajanju Plana poslovanja 2014
4.2 Predlog odluke o Planu poslov.
4.3 Plan poslovanja 2014
5.1 Usvajanje izveštaja odbora direktora
5.2 Izveštaj Odbora direktora
6.1 Usvajanje izveštaja o odobravanju pravnih poslova
6.2 Odluka o odobravanju poslova
7.1 Odluka o usvajanju izveštaja o proceni kapitala 2014
7.2 Predlog odluke o proceni
8.1 Odluka o promeni pravne forme 2014
8.2 Predlog odluke o promeni p.forme
9.1 Odluka o usvajanju izveštaja o potrebi sprovodjenja promene
9.2 Predlog o. o sprovodjenju promen
10.1 Odluka o usvajanju promene osnivačkog akta
10.2 Predlog o. izmeni o.akta
11.1 Odluka o usvajanju obaveštenja o pravu nesaglasnih akcionara
11.2 Predlog o.o obaveštenje nes.akc
11.3 Obaveštenje nesaglasnim akcionar
12 Predlog o.o razrešenju odbora
13 Predlog o.o razrešenju Gen.dir
Dodatne tačke 2014
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU FIZIČKOG LICA
Punomoćje
FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA

Sednica skupštine 03.07.2014

Objavljeno 08.07.2014

1. Izveštaj i odluke sa skupštine akcionara od 3.7.2014.g.

IZVEŠTAJI 2014

Objavljeno 22.9.2014

1 ANEKS UGOVORA O OKVIRU VANBILANSNIH PLASMANA

Sednica skupštine 29.09.2014

Objavljeno 09.10.2014

1.Zapisnik sa XI vanredne sednice skupštine akcionara PD EROZIJA A.D
VALJEVO

2.Rešenje Privrednog suda Valjevo

Sednica skupštine 29.10.2014

Objavljeno 03.11.2014

1.Odluka o usvajanju zapisnika
2.Odluka o sticanju, odnosno raspolaganju imovinom velike vrednosti
3.Zapisnik sa sednice skupštine 29.10.2014