Betonska baza i mehanizacija

Fabrika betona smeštena je u Kolubarskoj ulici na površini od 2 ha. U okviru fabrike betona nalazi se i pogon za proizvodnju betonskih elemenata (betonske kace, prstenovi, ploče za regulaciju sa falcom, anker ploče za betonske stubove itd.) kao i radionica za popravku građevinske i poljoprivredne mehanizacije.

Betonska baza i mehanizacija